Organizator:

Oferta Miasta Gdańsk na Targach Mieszkań i Domów!

Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających i inwestorów będzie także udział w imprezie Miasta Gdańsk. Na stoisku Gdańskich Nieruchomości znajdzie się oferta mieszkań do zamiany oraz lokali użytkowych będących własnością Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonych na wynajem dla przedsiębiorców.

W Strefie Mieszkańca specjaliści z Gdańskich Nieruchomości udzielą informacji na temat realizowanych programów skierowanych do mieszkańców, takich jak Wspólne Podwórko, Lokal Na Start Za Złotówkę czy Gdańskie Otwarte Pracownie. Na mapie inwestycji pokazane zostanie, jak wiele dzieje się w przestrzeni miasta. Kompleksowe modernizacje nieruchomości - 47 budynków, które w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji poddane zostaną remontowi, 131 wnętrz podwórzowych zaaranżowanych wspólnie z mieszkańcami czy Gdański Program Odnowy Zabytków - wszystkie te zadania, realizowane przez Gdańskie Nieruchomości, wpływają zarówno na przestrzeń miejską, ale również bezpośrednio na komfort mieszkańców.